Lista programa

Razgovori o Jugoslaviji: uvod u (post) jugoslovenske studije (19)

Deo izložbe: Put oko sveta za 23 minuta

Razgovor o Otvorenom depou, muzejskoj laboratoriji i stalnoj postavci / preispitivanja.

Učestvuju: Aleksandra Momčilović-Jovanović, kustoskinja Muzeja Jugoslavije, dr Ana Sladojević, nezavisna kustoskinja, dr Katarina Živanović, kustoskinja Muzeja Jugoslavije i dr Milan Popadić, profesor na Odeljenju Istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu i upravnik Centra za muzeologiju i heritologiju.

Razgovor se održava u okviru redovnog diskusiono-edukativnog programa Razgovori o Jugoslaviji – uvod u (post)jugoslovenske studije.

Program će se održati u objektu Stari muzej, gde je i postavka Otvoreni depo, umesto kao do sada u bioskopskoj sali muzeja.

Pre Razgovora, za sve zainteresovane od 16.00 časova biće organizovano vođenje kroz otvoreni rad na stalnoj postavci.

Ulaz je slobodan.

Više o temi

U svetlu pomaka muzejske paradigme s predmeta prema kontekstima, od muzejskih prostora prema kulturalnim pejzažima, od statičnih narativa o nasleđu prema angažovanijim, povremeno i personalizovanim interakcijama s različitim sadržajima, postavlja se pitanje – kako se muzeji u praksi suočavaju sa ovim promenama?

Uprkos ekspanziji značaja konteksta, muzejski predmet nije izbrisan, već je višestruko redefinisan, postajući sveobuhvatniji i daleko složeniji kako za sagledavanje, tako i za zaštitu i interpretaciju. Pitanja valorizacije dodatno su aktuelizovana kroz procese afirmisanja neprepoznatog nasleđa, koje je počelo da se nazire unutar i iza kompleksnih mreža kombinovanih predmeta, materijala, ambijentalnih celina i prostornih odnosa.

U kontekstu višegodišnjeg participativnog projekta Otvaramo depo omogućen je prostor za re/definisanje jugoslovenskog nasleđa kroz interakciju, u svetlu savremenih pitanja i interesovanja. Iako projekat za polazište bira predmetni fond Muzeja Jugoslavije, sam proces rada u fokus stavlja prepoznavanje različitih društvenih odnosa čija je dinamika uticala na proizvodnju kulturalnih specifičnosti u određenom krugu. Ove specifičnosti se razumeju kao element jugoslovenskog iskustva, ali se preispitivanje ne zadržava na njemu, već uključuje i promišljanje širih sistema saznanja, metodologija reprezentacije i muzeja kao institucije. U tom procesu, podvlači se značaj prethodnih reprezentacija, kao i metanarativa koji nastaju u interakciji s mestima slojevitih značenja poput Muzeja Jugoslavije.

O programu

Razgovori o Jugoslaviji – uvod u (post)jugoslovenske studije redovan je program Muzeja Jugoslavije pokrenut 2014. godine. Program je zamišljen kao kulturološka, transdisciplinarna analiza raznih jugoslovenskih fenomena, društvenih odnosa i praksi, direktno na liniji misije muzeja kao „mesta otvorenog dijaloga i razmene znanja i iskustava“. Ciljevi programa su povezivanje i umrežavanje sa institucijama, organizacijama i pojedincima koji se na različite načine bave Jugoslavijom; propitivanje i problematizacija postojećih mišljenja, znanja i perspektiva; stvaranje osnova za edukativni i naučno-istraživački rad u Muzeju Jugoslavije. Urednik programa je Tatomir Toroman, etnolog-antropolog, kustos Muzeja Jugoslavije.

 

 

Stari muzej - Peta sala
  • Dan: 15.11-15.11.2017.
  • Vreme: 17:00
  • Kapacitet: 100

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU